Raamatupidamine

 • Käibeandmike ja kuuaruannete koostamine
 • Põhivara kulumi arvestamine
 • Laenude arvestamine
 • Majandusaasta aruande koostamine

Kuluarvestus (müügiarvete arvestamine ja koostamine)

 • Igakuine kuluarvete (müügiarvete) koostamine elanikele
 • Kuluarvestuse analüüs ühistu juhatusele
 • Võlgade ja viiviste arvestamine
 • Võlgade ja viiviste aruande koostamine
 • Otsekorralduste koostamine ja internetipanka edastamine

Muud teenused

 • Palgaarvestus ja palgamaksude arvestamime
 • Maksude deklareerimine e-maksuametis
 • Internetipangas maksete ettevalmistamine ühistu juhatusele kinnitamiseks
 • Konsultatsioon ja klienditugi